Pastoralavdelingens fokusområder

Menighet

Her finner du ressurser til bruk i menigheten. Rosenkransmeditasjoner, andakter, korsvei, ressurser til katekese, temadager mm.

Ekteskap

Ressurser til ekteskapsforberedelser i de katolske menighetene og til fordypning i ekteskapets sakrament.

Livsvern

Her finner du mer om Den katolske kirkes syn på familie, vern om livet fra unnfangelse til naturlig død og bioetikk.

Apologetikk

Jesus sa at han ble født for å vitne om sannheten. Som kristne følger vi hans eksempel og vitner om det vi tror på og hvorfor vi tror.

Nye hefter om livsvern

NORDISKE FAMILIEDAGER

«Love in the Family – Strength for the Church»

21-24. mai 2020
Haugetun folkehøyskole

De nordiske biskopene inviterer til familiedagene

Kommende arrangementer

Anbefalte apper

Last ned app

KATOLSK

Messelesninger, bønnebok mm.

Last ned app

KATEKISMEN

Den katolske kirkes katekisme, leseplan

Kontakt oss

TEAM

p. Pål Bratbak

Biskoppelig vikar

Maria Fongen

Familiepastoral rådgiver

Camilla Cselenyi

Konsulent

p. Hallvard Thomas Hole OFM

Teologisk rådgiver