Pastoralavdelingens fokusområder

Menighet

Her finner du ressurser til bruk i menigheten. Rosenkransmeditasjoner, andakter, korsvei, ressurser til katekese, temadager mm.

Ekteskap

Ressurser til ekteskapsforberedelser i de katolske menighetene og til fordypning i ekteskapets sakrament.

Livsvern

Her finner du mer om Den katolske kirkes syn på familie, vern om livet fra unnfangelse til naturlig død og bioetikk.

Apologetikk

Jesus sa at han ble født for å vitne om sannheten. Som kristne følger vi hans eksempel og vitner om det vi tror på og hvorfor vi tror.

Nye hefter om livsvern

Katekese for konfirmanter

Familiekatekeser på norsk

Ektepar

Foreldre og ungdom

Livsvernseminar 2020

Nordiske familiedager 2020

NORDISKE FAMILIEDAGER 2020 ER AVLYST

Den pågående coronaviruspandemien gjør at vi dessverre må avlyse arrangementet. Alle som har meldt seg på vil få innbetalte beløp refundert fullt ut i løpet av de nærmeste dager.

Pastoralavdelingen i Oslo katolske bispedømme

NORDIC FAMILY DAYS 2020 CANCELLED

The ongoing coronavirus pandemic regrettably forces us to cancel the event. All registered participants will have their payments fully reimbursed within the next few days.

Pastoral Department, Oslo Catholic Diocese

Kommende arrangementer

Anbefalte apper

Last ned app

KATOLSK

Messelesninger, bønnebok mm.

Last ned app

KATEKISMEN

Den katolske kirkes katekisme, leseplan

Kontakt oss

TEAM

p. Pål Bratbak

Biskoppelig vikar

Maria Fongen

Familiepastoral rådgiver

Camilla Cselenyi

Konsulent

p. Hallvard Hole OFM

Teologisk rådgiver

Sean Vincent Huertas

Visuell designer

Livsvernseminar 2020