Ekteskapsforberedende kurs

Det arbeides for tiden med en ny, forkortet utgave av ekteskapskurset.

Kroppens teologi

Kirkelige dokumenter om ekteskap og familie

  • Pave Frans, Amoris Laetitia, 2016. (Om kjærlighet i familien)

  • Johannes Paul II, Livets Evangelium, 1995. (Om menneskelivets verdi og ukrenkelighet)

  • Pave Johannes Paul II, Letter to families, 1994.

  • Pave Johannes Paul II, Familiaris Consortio, 1981. (Om den kristne families rolle i den moderne verden)