Det er et behov for å gjenoppdage at familien er livets helligdom. Familien er nemlig hellig; den er det sted hvor livet, Guds gave, kan bli tatt i mot på rett måte og bli beskyttet mot mange angrep (Centessimus Annus, 39).

Kirkelige dokumenter

  • Charter of the rights of the family, 1983

  • Pave Frans, Amoris Laetitia, 2016. (Om kjærlighet i familien)