Spørsmål og svar om dødshjelp

Hva er eutanasi?

Eutanasi er et gresk ord hvis betydning er «god død». I dagens debatt betyr eutanasi en forsettlig handling som har til hensikt å drepe pasienten på hans eller hennes uttrykkelige eller antatte ønske. Det norske ordet for eutanasi er dødshjelp. Personen som gir dødshjelp må ha til hensikt å ta pasientens liv og forårsake hennes død. En dødelig injeksjon kan være en måte å gi dødshjelp på; ikke å gi behandling i den hensikt å forårsake pasientens død, kan være en annen.

Dødshjelp er ikke:

• Å respektere pasientens nei til behandling eller vilje til å fortsette behandling

• Å la den naturlige døden gå sin gang ved ikke å starte eller avbryte behandling dersom behandlingen er mer til skade enn gavn for pasienten;

• Å gi smertestillende medisin for å lindre smerter og lidelse, selv om en forutsett konsekvens kan være at døden inntreffer tidligere.

Hva er assistert selvmord?

Assistert selvmord er når en utenforstående person hjelper noen å ta sitt liv, f eks gjennom å gi henne en dødelig dose legemidler. Legeassistert selvmord er når en lege skriver ut en dose legemiddel som legen vet kommer til å brukes for å begå selvmord.